Domena

domena
PRAVICA vs. PREDMET VARSTVA

Domena: izključna pravica razpolaganja z registriranim spletnim naslovom.

Niz znakov, ki predstavlja spletni naslov.

 Kaj varuje?

Spletni naslov, ki se med drugim uporablja za prikaz spletnih strani in elektronsko pošto.

Primeri in dodatne predpostavke:

Domena je niz znakov, ki je registriran na določeno fizično ali pravno osebo (imetnika) v registru domen in predstavlja spletni naslov, ki ga imetnik lahko med drugim uporabi za prikaz svojih spletnih strani in elektronsko pošto.

 

Obliko same domene določajo pravila DNS (Domain Name System) zapisa. Ta pravila med drugim onemogočajo uporabo zapisa spletnega naslova krajšega od dveh znakov, s presledki in nekaterimi posebnimi znaki.

 

Registrirati je mogoče domeno, ki je v danem trenutku prosta, ki ni registrirana. Pogoje in postopek registracije določa upravljavec posameznega registra (.si, .com, .net). Register vsebuje podatke o imetniku domene, administrativni in tehnični kontakt.

Kdaj nastane pravica?

Pravica nastane z registracijo.

Trajanje pravice?

Trajanje pravice je odvisno od želje imetnika domene in omejitev upravljavca posameznega registra. Imetnik mora pred potekom domeno podaljšati, sicer ta praviloma postane prosta za registracijo s strani drugih oseb.

Kdo je imetnik pravice?

Upravičenec je vsakokratni imetnik registrirane domene.


Katera so upravičenja?

Domena daje imetniku izključno pravico razpolaganja z registriranim spletnim naslovom v skladu s pravili, ki jih določa upravljavec posameznega registra.

Viri in dodatne informacije:

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes (www.arnes.si, www.register.si)